Språk

 

Viktig informasjon om leie av skole-PC-Ny ordning


Kontortjenester IT - Klikk for stort bilde

 Til deg som skal starte på videregående opplæring VG1 til høsten ønsker vi å informere om en endring i ordningen med elev-PC. Ordningen gjelder for deg som blir tatt opp som elev ved en av de videregående skolene i Finnmark fylkeskommune.
 

Alle de videregående skolene i Finnmark fylkeskommune har tatt i bruk digitale læremidler i undervisningen, og det stilles krav til bruk av PC for at du skal kunne ta del i undervisningen. Du kan leie PC fra Finnmark fylkeskommune som tilfredsstiller alle krav til maskinvare og programvare du har behov for i undervisningen.

Når du har fått skoleplass ved en videregående skole vil Finnmark fylkeskommune i de første ukene av august automatisk sende deg et digitalt brev om elev-PC. Dersom du er under 18 år vil dette sendes automatisk til dine foresatte.

For å få post digitalt fra det offentlige må du og dine foresatte være registrert med rett mobiltelefonnummer eller e-postadresse i det felles nasjonale kontaktregisteret. Du kan lese mer på www.norge.no om dette http://www.norge.no/nb/oppdater-kontaktinformasjon . Personer som har reservert seg mot digital kommunikasjon vil få brevet tilsendt i posten.

 

I dette brevet vil du bli henvist til en webside for å bekrefte at du ønsker å leie en PC, og det vil også være der du eller dine foresatte betaler egenandelen på nett.  Betalingen må skje før skolestart, og da vil du automatisk få utlevert PC-en iht. oppsatt plan på den enkelte skolen. Så lenge du er elev vil det være Finnmark fylkeskommune som står som eier av PC-en som du leier. Om du avslutter skolegangen førfullført løp gjelder egne regler for innlevering og refusjon av innbetalt beløp (jamfør leievilkår). Når du er ferdig med videregående skole må PC-en leveres inn på din skole for å omgjøres til en privat PC som du kan beholde uten ekstra kostnader. 

 

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend. Årets beløp for leie av skole PC i Finnmark fylkeskommune vil være tre ganger satsen for minste utstyrsstipend.

Kostnaden for deg vil dermed bli totalt kroner 2.973 for alle årene du er elev ved en videregående skole i Finnmark fylkeskommune. Dette beløpet skal betales på nett med Visa eller Mastercard før du starter din videregående opplæring.

 

For mer informasjon om ordningen eller andre ting du lurer på før du skal starte på videregående kan du lese på skolens hjemmeside. Her finner du en oversikt over skolene: http://www.ffk.no/opplaring/vare-skoler/

Publisert av Elise Thomassen. Sist endret 29.06.2016
Fant du det du lette etter?