Språk

 

Ungdata 2018-Informasjon om spørreundersøkelse

Klikk for stort bilde

Tirsdag 20. februar skal Ungdataundersøkelsen gjennomføres ved Lakselv videregående skole.  Dette er en landsomfattende undersøkelse som gjøres hvert 4. år ved alle videregående skoler. Hensikten er å kartlegge livsførsel og levekår til ungdom i Norge. Resultatene fra undersøkelsen brukes til å jobbe med forebygging.Undersøkelsen er frivillig, og fullstendig anonym. 

Kontaktlærere har ansvar for å gjennomføre undersøkelsen i sin klasse. Vi oppforderer elever og foresatte
til å lese vedlagt informasjon. Denne er også sendt pr post til foresatte som har elever under 18 år ved skolen.
Informasjonsbrev til foresatte og elever (PDF, 299 kB)

Hvordan brukes Ungdata?

Resultatene fra Ungdata brukes som grunnlag i forebyggende ungdomsarbeid, politikkutvikling og til forskning og undervisning. Ungdata gir mulighet til å analysere regionale variasjoner og trender over tid, og til å gå i dybden innenfor ulike temaer.

For kommuner og fylkeskommuner er Ungdata et kartleggingsverktøy som egner seg til å til forebyggende ungdomsarbeid og for å få oversikt på folkehelseområdet.

På nasjonalt nivå har resultatene relevans for mange sektorer og politikkområder, og kan benyttes som kunnskapsgrunnlag for styring og politikkutvikling.

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Trond Hoven
Ass.rektor
78 96 54 29