Språk

 

Privatisteksamen - 2017 - Oppmelding 1.-15.september

Eksamen 1

 

 

 

 

Oppmelding gjøres på privatistweb.no. Om du har spørsmål, ta kontakt med skolen eller eksamenskontoret. Hvis du er lærling, må du ha organisasjonsnummeret til lærebedriften din klar når du melder deg opp.

 

NB! I enkelte fag må privatister opp i to eller flere eksamener for å få godkjent hele faget. For eksempel må privatister ta både skriftlig og muntlig eksamen i engelsk, norsk på vg2 yrkesfag, samisk/finsk som 1. eller 2. språk og fremmedspråk. I norsk på vg3 studieforberedende/påbygging trenger privatister 3 eksamenskarakterer. Sjekk derfor nøye hvilke eksamensformer som finnes i faget du skal opp i og hva som kreves av privatister.

To eller flere fag du ønsker å ta eksamen i kan være satt til samme dato. Du bør derfor planlegge dine eksamener over to terminer. Se eksamensplanene for å se datoene som er satt.
 

Fagkoder

Det er viktig at du melder deg opp i riktig fagkode. Dersom du har tatt faget før finner du denne på vitnemålet eller kompetansebeviset ditt. Utdanningsdirektoratet har også en oversikt på nett.

 

Eksamensavgift

•    kr 1057,- per eksamen for fag du ikke tidligere har hatt standpunkt-/eksamenskarakter i eller
     fag du har strøket i tidligere (dvs. fått karakter 1).
•    kr 2115,- per eksamen for fag du tidligere har bestått som elev eller privatist.

I fag hvor du avlegger to eksamener og får to karakterer på vitnemålet, betaler du to prøveavgifter.

Oppmøte ved eksamen

Skriftlig eksamen begynner normalt kl. 09.00 eksamensdagen. Husk på å møte opp i god tid (30 minutter før) og ta med gyldig legitimasjon.

Muntlig privatisteksamen foregår normalt etter at den ordinære skoledagen er over. Datoer for de ulike muntlige eksamener fastsettes etter at oppmelding er gjort.

 

Hjelpemidler

For de fleste skriftlige fag er alle hjelpemidler unntatt kommunikasjon tillatt. Realfag har egne regler i forhold til hvilke hjelpemidler som er tillatt på del 1 av eksamen.
 

Sensur

Sensur for skriftlig eksamen høsten 2017 faller 4. januar 2018. Karakterene publiseres på privatistweb fortløpende. Muntligkarakterene publiseres normalt dagen etter eksamen.

 

 

Hvor finner jeg karakter?

Karakterer vil bli lagt inn på privatistweb.


 

PC

Lakselv videregående skole tillater foreløpig ikke bruk av privat pc på eksamen. Ta kontakt med skolen dersom du ønsker å låne en av våre pc'er på eksamensdagen.

 

Særskilt tilrettelegging

Dersom du trenger særskilt tilrettelegging ved eksamen må du søke skolen om dette. Du må legge dokumentasjon av nyere dato ved søknaden. Søknad må være skolen i hende senest 20. mars.

Sensur for skriftlig eksamen våren 2017 er 15. og 16. juni. Karakterene publiseres på privatistweb fortløpende. Muntligkarakterene publiseres normalt dagen etter eksamen.

 

Klagerett

Opplæringslova gir deg klagerett på eksamenskarakterer. Klagefristen er 10 dager og gjelder fra det tidspunkt du er gjort kjent med karakteren din, eller burde ha gjort deg kjent med den. Klagen leveres skolen. Vær oppmerksom på at klagebehandling ikke er det samme som ny sensur på fritt grunnlag. Klagenemda skal vurdere om den gitte karakteren er urimelig. For at karakteren skal heves, er det ikke tilstrekkelig at besvarelsen kan synes noe strengt bedømt. Karakteren kan også senkes, dersom klagenemda finner at den opprinnelige karakteren er urimelig god. 

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Trond Hoven
Ass.rektor
78 96 54 29