Språk

 

Lenkesamling om kildebruk

Som elev skal du lære kritisk og etisk bruk av kilder og ivareta personvern når du bruker digitale verktøy, medier og ressurser.

 

 En anbefalt ressursside er utarbeidet på Læringssenterert ved Sandefjord videregående skole.