Språk

 

Helse miljø og sikkerhet for elever-Skolemiljø

Blå logo - Klikk for stort bilde

 

 

 

Vi jobber aktivt for å legge til rette for trivsel og godt miljø. Vi har tradisjon på aktivt elevrådsarbeid og tilbyr gode trivselsfremmende aktiviteter til elevene. Det er rutiner for sikkerhet der elever kan bli skadet. Eventuelle skader eller andre avvik meldes inn forskriftsmessig. Skolen har nulltoleranse for mobbing og annen krenkende adferd.
 

Kontaktperson

Sylvi Josefine Johnsen
Rektor
78 96 54 36