Språk

 

Skolehelsetjeneste - Helsesykepleier

Helsesykepleier: Torunn Digre Rørnes
Klikk for stort bilde

 

Kontor : Annekset

Bygget ved siden av kantina. I samme bygg som miljøarbeider.
 

Er på skolen: 


Kjernetid på kontor: Kommer.
Arbeidstid: Kommer.


Telefon: 45 39 40 07
Ta gjerne kontakt på SMS 


Hva kan du bruke skolehelsetjenesten til?


Noen ganger kan man ha behov for å snakke med en voksen uten at man har et spesielt problem.
Du kan ta opp hva du selv ønsker av små eller store ting, helsesøster gir råd, støtte og veiledning f.eks i forhold til:

 •     Fysisk og psykisk helse
 •     Skoleproblem/fravær
 •     Ernæring/Spiseproblematikk
 •     Rusproblematikk
 •     Familievansker
 •     Mobbing/ensomhet
 •     Søvn
 •     Tristhet/sorg
 •     Kjærlighet
 •     Seksuell helse
 •     Henvise videre i hjelpeapparat og til lege ved behov


Helsesykepleier driver ikke med behandling over tid, men vil henvise videre i hjelpeapparatet når det er nødvendig. Henvendelser behandles konfidensielt.(Taushetsplikt.)