Språk

 

Eksamen - To hovedeksamener i året

Våreksamen i mai/juni, med ny/utsatt eksamen i november/desember samme år.
 
Høsteksamen i november/desember, med ny/utsatt eksamen mai/juni året etter.

Pass på at:

... du vet hvor mange og hvilke typer eksamener du kan komme opp i.

....å ta med legitimasjon på eksamensdagen.

....du møter opp en halvtime før eksamen starter.

... du har PC og programvare i orden.

NB! PC:
- Viktig at du har logget deg på nettverket for PC på skolen, avsluttet og 
  startet på nytt den siste tiden før eksamen. FFK_UVnett
- Hvis du er privatist, må du melde fra til skolen i god tid før eksamen for å låne PC.
- Privatister kan også bruke privat PC.


​Hvor finner du eksamenskarakterer ?

Karakterene legges i Skolearena for elever. For privatister er karakterene på Privatistweb.

Det kan klages på vedtak om ikke å sette standpunktkarakter og du kan klage på eksamenskarakter.
​Dette i henhold til forskrift til opplæringsloven  § 5-1.
 

Dersom du må ha klagen behandlet før sommerferien, må klagen være inne inne i god tid før 25.juni. Ta kontakt med skolen i god tid før fristen.

Kontaktperson

Trond Hoven
Ass.rektor
78 96 54 29