Språk

 

Velkommen som elev!

Foto: FFK (Lakselv videregående skole) - Klikk for stort bildeFoto: FFK (Lakselv videregående skole)

Takk for at akkurat du har valgt å  bli elev hos oss ved Lakselv videregående skole. Her er er vårt informasjonsbrev for skolestart!

 Vi er opptatt av å skape et positivt læringsmiljø. Dette gjør vi ved å skape gode betingelser for både faglig og sosial læring i klasserom og verksted.
 

Skolen vår skal preges av romslighet og trygghet. Som elev skal du oppleve mestring og ta aktivt del i opplæringen. Sentralt hos oss er elevmedvirkning og elevdemokrati. Du kan være med å påvirke skolehverdagen din gjennom å engasjere deg i elevrådet. Som tillitsvalgt er du elevens stemme og som skole tar vi elevene på alvor. For å øke elevmedvirkningen, ønsker vi et tettere samarbeid mellom tillitsvalgt og kontaktlærer. Sammen skal dere ha ansvar for gjennomføringen av klassens time.

 

I samarbeid med Elevrådet tilbyr vi en rekke elevaktiviteter etter skoletid: tirsdagssamling i kantina, studie-kafe/leksehjelp onsdag med påfølgende aktivitet i svømme- og sportshallen, hobbykveld torsdag, treningsstudio, klatrevegg, musikkverksted m.m. Dette er et gratis tilbud for deg som elev ved skolen.

 

For elever under 18 år er vi spesielt opptatt av et godt samarbeid med foreldre/foresatte slik at vi sammen kan følge opp eleven på en best mulig måte. SkoleArena nyttes til å registrere fravær, karakterer og orden - og adferd. Som foresatt må du registrere deg som bruker på https://www.skolearena.no/iea. Ta kontakt dersom det er spørsmål angående registrering med linda.nicolaisen@ffk.no

 

Informasjonsmøte søndag 20. august kl 18:00 for borteboende elever og foresatte i kantina.

 

Alle borteboende elever og foreldre/foresatte inviteres til informasjonsmøte søndag 20. august 2016 kl 1800 i skolens kantine. Der vil dere blant annet få treffe elevens kontaktlærer. Dersom noen må komme tidligere, ber vi dere gi en tilbakemelding til sylvi.johnsen@ffk.no for nærmere avtale.

 

Skolestart mandag 21. august kl 09:00 i Kultursalen for alle elever.

Skolen starter mandag med felles oppmøte i Kultursalen ved siden av Lakselv barneskole. For de som ønsker en liten matbit før, er dere velkommen til gratis frokost i skolens kantine.

 

0800:0845        Gratis frokost i kantina

0900:1030        Kultursalen

  • Velkommen til skolen vår v/ rektor Sylvi Johnsen
  • Ordføreren ønsker vel møtt til Porsanger
  • Musikalsk innslag
  • Hilsen v/ elevrådsrepresentant
  • Presentasjon av skolen/elevarbeider
  • Skolesangen
  • Kontaktlærerne presenterer seg og går sammen med elevene til sine klasser

 

1030:1130        Klassevise samlinger

1130:1215        Lunsj til elever og ansatte i kantina

1215:1400        Klassevise samlinger

 

Overnattingstur for alle Vg1 elever fra onsdag 23. til torsdag 24. august:

Ved skolestart deltar alle Vg1 elevene på en overnattingstur på Karalaks. Dette er et ledd i skolens arbeid med å skape et godt læringsmiljø. Elevene blir kjent med hverandre og med læreren og møter andre på tvers av programområder. Tilbakemeldingen fra fjorårselever var entydig. Elevene opplevde turen som en god start på skoleåret og det bidro til at de raskt fant seg til rette i gruppa. Ta med dere varme klær og sovepose. Skolen står for maten. Dersom noen absolutt ikke kan overnatte, vil skolen ordne skyss fram og tilbake.    

 

Boforhold for borteboende elever

 

Porsanger kommune tilbyr 31 nye moderne møblerte elevhybler i gangavstand til skolen. Elevhyblene er på 22,2 kvm m/bad og internett. Månedlig husleie er kr 4000 inkl. strøm. Det er skolen som formidler hyblene.

 

Skolen tilbyr vertsfamilieordning. Elever på Vg1 og elever under 18 år, prioriteres. Det inngås avtale med vertsfamilien om hvilken oppfølging du som elev trenger.  Du betaler kun vanlig husleie til vertsfamilien. Skolen er i tillegg behjelpelig med å skaffe private hybler.

 

Søknadsskjema til elevhyblene og vertsfamiliene finner du på nettsiden. Dersom du har spørsmål, kontakt vår miljøarbeider Marte på telefon 90587448/ postmottak.lakselv@ffk.no

 

Undervisningsmateriell/utstyr

 

Alle elever skal ha rett til lån av lærebøker. Hvert utdanningsprogram krever noe utstyr og materiell som eleven må bekoste selv. Se skolens nettside
Dokumenter: http://www.lakselv.vgs.no/om-skolen/dokumenter/ 

 

Alle de videregående skolene i fylkeskommunen har tatt i bruk digitale hjelpemidler i undervisningen. Det stilles krav til bruk av PC for at du skal kunne ta del i undervisningen. Du kan leie PC fra fylkeskommunen. Viser til brev om «Leie av skole-PC høsten 2016 – ny ordning» for Vg1 elever. Når du har fått skoleplass, vil du i begynnelsen av august motta et digitalt brev om elev-PC.

 

Stipend/lån

 

Stipend/lån kan du søke så snart du har fått opptak via www.lanekassen.no. Bruk MinId.

Har du spørsmål, ta kontakt på telefon 78 96 54 00/ postmottak-lakselv@ffk.no.

 

Nyttig informasjon finner du på skolens nettside www.lakselv.vgs.no

 

VEL MØTT TIL SKOLESTART MANDAG 21. AUGUST kl 0900!

Fant du det du lette etter?