Språk

 

Svar på om du vil benytte tilbudet om skoleplass. Svarfrist for 2.inntak er 30.juli

Klikk for stort bildeSøkere har fått  tilsendt SMS om at inntaket er klart. Å ikke svare på tilbud er det samme som å takke nei.

Svar på www.vigo.no

Spørsmål?

Ta kontakt med inntakskontoret på e-post inntak@ffk.no eller tlf: 78 96 32 07  /  78 96 30 22.  Dersom man ikke kommer gjennom på telefon, oppfordrer vi til å sende e-post så tar vi kontakt fortløpende.

5. august overtar skolene ansvaret for inntaket. Henvendelser om inntaket etter denne datoen, skal gå direkte til skolene våre.