Språk

 

Standpunktkarakterer, terminkarakterer og klagefrist

Kontortjenester IT - Klikk for stort bildeKontortjenester IT Ulf Dahlslett

 

Klagefrist for standpunktkarakter er 10 dager fra de er gjort offentlig og tilgjengelig for elevene. Elevene finner disse i skolearena/hypernet.

Standpunkt og klageadgang

Eleven har rett til å klage på alle standpunktkarakterer dersom eleven mener at gjeldende regler for fastsetting av standpunktkarakterer ikke er fulgt.

VG3

Standpunktkarakterer er satt 19. mai for kurs som fører fram til generell studiekompetanse. Karakterene ble offentliggjort 22. mai. Klagefrist utløper 7.juni

Hvordan klage?

Klagen må være skriftlig, og signeres av eleven eller foreldrene. Det må gå fram hva eleven klager på, og klagen bør inneholde annen relevant informasjon og begrunnelsen for klagen.

Klagen skal sendes til skolen.

Les mer om retningslinjer fra UDIR her: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Vurdering/behandling-av-klager-pa-standpunktkarakterer-i-fag/1.-hva-kan-eleven-eller-foreldrene-klage-pa/

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Sylvi Josefine Johnsen
Rektor
78 96 54 36