Språk

 

Oppmelding til privatisteksamen - Frist 1.februar

Elev søker på Vigo - Klikk for stort bilde

Fellessensur eksamen høsten 2018

Fellessensur torsdag 03. januar 2019. Privatister kan se resultatet i privatistweb fredag 04. januar 

Prisen for privatisteksamen  er (endret januar 2019):

For lærlinger er privatisteksamen gratis, og for andre er kostandene per eksamen

  • kr 1 114,- for fag der du ikke har standpunkt og/eller eksamenskarakter,
  • kr 1 114,- for fag du ikke har bestått som elev eller privatist,
  • kr 2 231,- for fag du har bestått tidligere som elev eller privatist og vil forbedre karakteren.

Dersom du trekker deg fra eksamen får du ikke refundert kostnadene.

Du kan ikke melde deg opp til privatisteksamen i fag der du er elev.

 

Eksamensdatoer

Du finner eksamensdatoer på Utdanningsdirektorates sider. En privatist har selv ansvaret for å skaffe seg informasjon om oppmelding og eksamen.

Som privatist må du kanskje reise til en annen skole for å få ta eksamen. Du må betale alle utgifter selv. Oppmeldingsfrist er midt i september for høsteksamen og 1. februar for våreksamen. 

Alle privatister må betale eksamensavgift.
 

Klage på eksamenskarakter?

 

Fristen for å klage på eksamenskarakterer er 10 dager etter at du har fått karakteren eller burde ha gjort deg kjent med karakteren.

For skriftlige eksamener kan du klage på karakteren. Klagenemnda setter ny karakter hvis de finner at karakteren er feil. Vær oppmerksom på at karakteren også kan justeres ned.

For muntlige eller muntlig/praktiske eksamener kan du bare klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. Får du medhold i klagen, annulleres karakteren og du får rett til å gå opp til ny eksamen. Gjelder klagen et trekkfag, skal det trekkes nytt fag.

Dersom du skal klage på karakter, send skriftlig, signert og datert klage innen fristen. (Om formkrav til klagen, se Forskrift til opplæringsloven §5-6

Du kan lese mer om klager på eksamener i Forskrift til opplæringsloven §§ 5-5 - 5-11.

Alle spørsmål vedr. eksamen, kontakt skolen.


Særskilt tilrettelegging

Dersom du trenger særskilt tilrettelegging på eksamen, ta kontakt med eksamensskolen i god tid.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Trond Hoven
Ass.rektor
78 96 54 29