Språk

 

Husk å svare på din søknad om skoleplass!

Positive elever - Klikk for stort bilde

 

 Hovedinntak for skoleplasser er nå kjørt.
• Andre inntak blegjort torsdag den 21. juli.
• I begynnelsen av uke 31 overtar skolen inntaks- og venteliste.

Svarfrister:

 • Svar på tilbud om plass og /eller venteliste på Vigo innen 10 dager.
 • Står du på venteliste får du ny status i uke 29 - merk at ventelister er veiledende. Logg inn på Vigo og svar innen 10 dager.
 • I uke 31 overtar skolene inntaket. Ta kontakt med skolene for oppmelding til venteliste. 
 • Dersom du ikke svarer på et tilbud, vil du miste plassen.
 • Takker du nei til et tilbud, er du ikke lenger garantert skoleplass.

Svartyper etter inntak:

Det finnes tre svartyper. Du skal svare ja eller nei ved å hake av i den ruta som passer. Husk at den rekkefølgen du har ført opp på søknadsskjemaet ditt, er bindende hele tiden.

1. Tilbud om plass på ditt første ønske

Dette er det eneste tilbudet du får. Du får ikke tilbud om plass på lavere ønsker. Svarer du nei, tas du ut av inntakssystemet.

2. Tilbud om plass på et lavere ønske og ventelisteplass på høyere ønsker

 • Du kan ta imot det tilbudet du har fått, og samtidig stå på venteliste til høyere ønsker – altså svare ja til tilbud og ja til venteliste. Dette bør du gjøre!
 • Har du svart ja til ventelisteplass og får et nytt tilbud om plass på et høyere ønske, har du ikke lenger plassen du takket ja til tidligere.
 • Svarer du nei til tilbudt plass, har du mistet plassen. Selv om du svarer ja til ventelisteplass, er det ikke sikkert at du får tilbud om plass på et høyere ønske senere. Du kan derfor risikere å bli stående uten skoleplass.
 • Legg merke til at du ikke blir stående på venteliste til lavere ønsker enn det du er tatt inn til.I noen fylker kan du velge å stå på venteliste til bare noen av dine høyere ønsker, i andre fylker må du stå på venteliste til alle dine høyere ønsker.

3. Tilbud om ventelisteplass

 • Svarer du ja, blir du stående på venteliste.
 • Svarer du nei, tas du ut av inntakssystemet.
Fant du det du lette etter?