Språk

 

Husk å søke videregående opplæring - søknadsfrist 1.mars

Tankefull elev - Klikk for stort bilde

1. mars er søknadsfrist for:

  • Ordinært inntak til videregående skole
  • Formidling til læreplass

Fram til søknadsfristen utløper kan du logge deg inn og endre søknaden din så mange ganger du vil. Det kan du gjøre ved å logge inn under på VIGO.

Søk skoleplass her

Husk at du må svare på tilbud om plass og/eller ventelisteplass. Du risikerer å miste plassen dersom du ikke svarer! Det lureste er derfor å registrere forhåndssvar når du søker. Du får svar på din søknad i uke 27. Står du på venteliste får du ny status i uke 29. I uke 31 overtar skolene inntaket, og du kan ta direkte kontakt med skolen for tilbud eller status på venteliste.

Deltidselever må søke innen skolestart om høsten. Når du er deltidselev følger du færre fag enn en heltidselev. Som deltidselev får du termin- og standpunktkarakterer. Det stilles krav til frammøte på lik linje som med heltidselever. Du kan også trekkes ut til eksamen på lik linje som heltidselever. Deltidselever har rett til gratis læremidler; disse låner du på biblioteket. Merk at du ikke kan være deltidselev og privatist i samme fag. Så lenge du er deltidselev bruker du av retten din dersom timetallet utgjør mer enn 1/3 av fullt kurs.


Hvis du har fullført grunnskole har du etter søknad rett til videregående opplæring. Du må ha bostedsadresse i fylket, samt ta ut din rett innen utgangen av det året du fyller 24.

Din opplæringsrett varer normalt

  • 3 år innen 5 sammenhengende år ved opplæring i skole
  • 4 år innen 6 sammenhengende år ved opplæring i bedrift
  • Evt. ett år lengre ved omvalg av utdanningsprogram eller programområde

Du bruker ett år av din opplæringsrett hvis du er i opplæring etter 1. november i skole eller etter 6 måneder i bedrift. 

Du konkurrerer om skoleplass på bakgrunn av dine karakterpoeng. Dersom du ikke er folkeregistrert i Finnmark når du søker må du dokumentere flytting overfor Inntakskontoret senest 15. juni. 

Fant du det du lette etter?