Språk

 

Bli helsefagarbeider-Intervju med to borteboere på Lakselv videregående skole

Sindre Nikolai Meyer 1 - Klikk for stort bilde


Fortsetter på Vg2 Helsearbeiderfag 

Sindre  Meyer(16) er borteboer på Lakselv videregående skole. Han går på Vg1 Helse- og oppvekstag  og skal fortsette på Vg2 Helsearbeiderfag ved skolen. Han har flere grunner for dette valget.


«Å jobbe med eldre er det jeg ønsker.»

Når han søkte Vg1 var det flere ting som spilte inn, interesse for helsefag, men også faktasjekk og jobbutsikter. Etter praksis i hjemmetjenesten og på Porstun bosenter, oppdaget han at han liker å jobbe med eldre. Gode veiledere og lærere gjør det også lettere å spørre for å lære mer.


Jobbvinner i helsevesenet

«Jeg vil være mest mulig sikker på å få jobb når jeg er ferdig med utdanningen.»

Etter å ha søkt på nettet og snakket med de hjemme, tenkte jeg at dette var et godt valg. Det er få gutter i pleie- og omsorgsyrkene. For brukerne og arbeidsplassene må det være et pluss at det kommer inn flere menn som helsefagarbeidere, sier Sindre. Statistikk viser at det er veldig stort behov for yrkesgruppen. Folk slutter ikke å bli gamle eller syke. I mange andre bransjer snur behovet seg mye mer.


Det praktiske er det beste

Både på Vg1 og Vg2 har elevene praksisperioder. Sindre synes at disse ukene og øktene på øvingsrommet på skolen er det beste. Han kunne ønsket seg enda mer av denne læringsformen. Å kunne lære gjennom praksis var viktig for hans utdanningsvalg.

Trives som borteboer i Lakselv

Både miljøet på skolen og tilbudet etter skoletid gjør at jeg trives godt. For eksempel kan jeg komme på studiekafé uten at jeg absolutt må holde på med lekser. Det er like mye sosialt og vi får kjøpt middag.
Av og til bruker jeg også andre tilbud. Arrangement som miljøarbeider har. Jeg liker meg på skolen og i Lakselv.

Har du noen råd for valg av utdanning?

Hvis du ikke vet hva du vil, så sjekk ut ting selv og spør. Når det gjelder helsefagarbeid så hadde det vært bra om rådgivere vet mye om det og forteller at det er stort behov for yrket.

Karoline Martinsen 1 - Klikk for stort bilde Klar for ønskejobben og lærlingetid


Karoline Martinsen (17) har søkt lærlingplass som helsefagarbeider både gjennom VIGO og  Opplæringskontoret. Hun gleder seg til å komme i arbeid.

Mest av alt ønsker jeg de siste to årene av utdanningen, som lærling på sykestua i Vadsø, sier hun.  Da kan jeg jobbe med det som interesserer meg mest. Det å være i pleie med pasienter og ha varierte arbeidsoppgaver.

I skoletiden har jeg hatt praksis både i hjemmetjenesten og på en sykeavdeling. Mest læringsutbytte fikk jeg av å være på avdeling med pleie, men det var nyttig og lærerikt å være i hjemmetjenesten også.  Etter hver praksisperioden jobber vi med praksisrapporter. Det er interessant å se hvordan teori vi lærer på skolen knyttes til det som skjer ute på arbeidsplassen.

Et godt sted å være – et godt sted å lære

Karoline, har gått både Vg1 og Vg2 på Lakselv videregående skole. Hun søkte her fordi hun hadde hørt at det er en god skole. Selv om jeg ikke kjenner ikke mange,  føles det veldig trygt å være her, sier hun.

Det er et godt tilbud etter skoletid.Tirsdagskveld med miljøarbeider, elevtilbud som svømming, trim og andre aktiviteter. Karoline er fra Vadsø. I Lakselv har hun bodd hos familie. De som ikke har den muligheten har et veldig godt botilbud på Hybelhuset til Porsanger kommune. Det ligger midt i bygda  i nærten av skolen.

Søk skoleplass her

Fant du det du lette etter?