Språk

 

Overnattingstur for Vg1 klassene

tirsdag 27. august 2019 08.30 - onsdag 28. august 2019 16.00

Informasjon

For å skape et godt læringsmiljø, drar alle Vg1 elevene på en overnattingstur til Karalaks. På denne måten blir vi kjent med hverandre og vi treffes på tvers av programområdene. Tilbakemeldingen fra fjorårselever var entydig. Elevene opplevde turen som en god start på skoleåret og det bidro til at de raskt fant seg til rette i gruppa. Husk å ta med varme klær og sovepose. Skolen står for maten. 

Sted

Lakselv videregående skole
Administrasjon,  Kirkeveien 25,  9700 Lakselv

Tlf.: +4778965400
Faks : +4778965401

(post): postmottak.lakselv@ffk.no

URL: http://www.lakselv.vgs.no/

Kontakt

Lakselv videregående skole
Kirkeveien 25,  9700 Lakselv

Tlf.: +477896500

E-post : postmottak.lakselv@ffk.no

URL http://www.lakselv.vgs.no

Legg til hendelsen i din kalender